Wednesday, 30 May 2012

1.1.3 PERBANDINGAN SISTEM FEUDAL EROPAH DENGAN JEPUN


1.1.3  PERBANDINGAN SISTEM FEUDAL EROPAH DENGAN JEPUN


Persamaan :

ASPEK
                                                                  HURAIAN
KONSEP
Satu gabungan yang istimewa antara konsep pemusatan undang-undang diraja dan tradisi semula jadi sebuah organisasi dengan ikatan peribadi kesetiaan.

PEMBINAAN MASYARAKAT
Dasar keturunan / system kelas

- golongan bangsawan diatas diikuti oleh tentera dan petani.

MOBILITI SOSIAL
Kurangnya perubahan status / kurangnya mobiliti sosial.

-Misalnya , jika dilahirkan sebagai petani maka dibesarkan sebagai petani ; sedangkan anak-anak bangsawan akan tetap menjadi bangsawan.

PEPERANGAN
Sering dilanda peperangan

-golongan knight dan samurai mempunyai peranan yang amat penting pada zaman Feudal.
-berkhidmat dengan golongan bangsawan dan terikat dengan undang-undang Feudal.
-KNIGHT : terikat dengan konsep chivalry
-SAMURAI : terikat dengan konsep bushido


PERALATAN PEPERANGAN
Menggunakan kuda , pedang dan baju perisai .

ASPEK
EROPAH
JEPUN
Baju perisai
Besi / disadur dengan besi
Logam / sutera / saduran logam
Bantuan
Menaiki kuda kerana baju perisai berat
Tak perlukan bantuan.
Perbezaan :


ASPEK
EROPAH
JEPUN
Pembinaan istana
Batu (melindungi mereka daripada serangan)

Kayu
Konsep undang-undang
Menekankan hak , undang-undang dan kewajipan .

Menekankan aspek moral(dipengaruhi etika China)
Perkongsian kuasa
Berkongsi kuasa dengan badan perwakilan .

Kekuasaan dan kesetiaan menjadi sesuatuyang mutlak.
Pemilikan tanah
Golongan knight mendapat tanah

-knight mendapat tanah sebagai bayaran member perkhidmatan ketenteraan.
-knight mengawal petani(serf) yang bekerja di tanah-tanah mereka.

Golongan samurai tidak mempunyai tanah

-Daimyo mengenakan cukai keatas petani untuk membayar gaji samurai dalam bentuk beras.
Penyatuan
Raja
Jeneral tentera


No comments:

Post a Comment